Luctor et Emergo

Korte samenvatting
Simson, hij stond in het voorprogramma van Ali B en bereikt jaarlijks een paar duizend jongeren met zijn krachtige straatpoëzie. Hiphop is de muziekstijl die hij hanteert om jongeren na te laten denken over het leven. Nu is zijn verlangen om op diverse plaatsen in Nederland, met jongeren uit jongerencentra en scholen, een gezamenlijk project neer te zetten. Hij wil deze jongeren een positieve ervaring meegeven door hen te stimuleren om met hun talenten aan de slag te gaan. Deze ervaring zal hun perspectief positief beïnvloeden en hoop geven voor de toekomst. Luctor et Emergo wordt mogelijk gemaakt dankzij de subsidies van diverse Fondsen en kan om die reden kostenloos worden aangeboden aan geïnteresseerde jongerencentra en scholen. Dit project is ook zeer geschikt als aanvulling op reeds lopende Hiphop-/muziek-/Nederlandse taal-projecten binnen jongerencentra en scholen.

Luctor et emergo
‘Straatpoëzie voor jongeren die worstelen met problemen in hun leven.’ Met die missie voor ogen is Jan-Jelte de Vries (Artiestennaam: Simson) aan de slag gegaan om jongeren een positief perspectief te bieden. Na een eigen worsteling is hij nu iemand die zijn luisteraars openhartig meeneemt in een reis langs emoties en gedachten. Hiphop is zijn uitingsvorm.

Doel project
Het doel van het project “Luctor et Emergo” is om door middel van een “Luctor et Emergo – Hiphop Traject” jongeren een creatieve shift te laten maken van een eventueel slachtoffer die worstelt met het leven naar een persoon die zijn worsteling erkent, deze benoemd door het uiten van gevoelens en vervolgens positieve kennis, vaardigheden en ervaringen opdoet door zich ondernemend op te stellen.
Als jongeren hun eigen ondernemingskracht ontdekken en deze positief weten in te zetten is er veel gewonnen en kunnen zij de kracht vinden om boven hun problemen uit te komen. Het stimuleren van ondernemerschap wordt binnen dit project vormgegeven door het maken van raps en indien gewenst het organiseren van een gezamenlijk concert. Simson geloofd dat de jongeren die deze shift maken en ontdekken hoe zij hun talenten positief in kunnen zetten, vervolgens een voorbeeld zullen zijn voor anderen waardoor er een sneeuwbaleffect ontstaat.

Doelgroep
In het algemeen ligt de focus op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die van hiphop houden. Hier kunnen 2 sub-categorieën in gemaakt worden:
1. Simson wil jongeren bereiken die worstelen in het leven, geen richting hebben en uit dreigen te vallen. Juist voor deze jongeren heeft hij een hart. Deze groep van ‘dropouts’ bedraagt ongeveer 5% van de jongerenpopulatie en is regelmatig betrokken bij een jongerencentrum.
2. Jongeren die als rapper aan de slag willen. Simson wil hen uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen voor de invloed die zij middels hun teksten uitoefenen. Niet moralistisch of betuttelend maar uitdagend omdat het zoveel mooier is om je talenten in te zetten voor iets goeds.

Daarnaast is dit project ook voor scholen zeer geschikt om aan volledige klassen van VMBO tot Gymnasium aan te bieden. Het op een andere manier aan een product werken dan de leerlingen wellicht gewend zijn haalt hen uit hun comfortzone, waardoor andere processen in de klas ontstaan dan tijdens een “gewone” les. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen worden de lessen aangepast op hun leerbehoeften. Daarnaast heeft Simson ook ervaring met gemengde klassen en is hij in staat om on the spot op de individuele leerlingen in te spelen. Regelmatig krijgt hij terug van leerlingen die van zichzelf niet direct iets met hiphop hebben, dat zij de workshops leuker vonden dan van te voren verwacht.

Projectplan
Het ‘Luctor et Emergo – Hiphop Traject voor jongeren’ is een traject van 3 dagdelen.
Elk deel heeft een tijdsspanne van 3-4 uur. Tussen de dagdelen moet zo`n 3-4 weken tijd zitten. Van begin tot eind duurt een traject maximaal 2 tot 3 maanden. Een uitgebreid projectplan met alle praktische details kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@simsonhiphop.nl
Als toevoeging aan het programma wil Simson samen met de jongeren kijken of ze een lokale rapper, die goed bekend staat, kunnen uitnodigen voor een afsluitend optreden met de deelnemers. Zo staat deze “lokale held” op de avond ook op het podium als een voorbeeld voor de deelnemers en geeft dit tevens meer kans op een grotere publieksopkomst. Ook biedt dit weer netwerkmogelijkheden voor zowel het jongerencentrum/ de school, als de deelnemers van het project.

Op maat gemaakt traject
Natuurlijk kan een ‘Luctor et Emergo – Hiphop Traject voor jongeren’ helemaal op maat gemaakt worden. In de meest uitgeklede vorm kan dit als eenmalige workshop van 3,5 uur. Voorkeur blijft echter wel uitgaan naar een traject van 3 dagdelen.

Wensen betreffende afnemers
Uiteraard werkt elk jongerencentrum en elke school vanuit een eigen missie en visie en onderhoud van daar uit contact met hun doelgroep/leerlingen. Om die reden wordt dan ook benadrukt dat dit project in nauw overleg met de betreffende jongerencentra en scholen wordt uitgevoerd en Simson open staat voor specifieke input van de betreffende organisatie.

Interesse in afname van Luctor et Emergo?
Heeft uw organisatie interesse in het afnemen van Luctor et Emergo? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op via info@simsonhiphop.nl. Simson kijkt graag met u naar de mogelijkheden in uw regio.

Resultaten Luctor et Emergo
Simson zal actief zijn met het in video, foto en tekst weergeven van het verloop van Luctor et Emergo en de behaalde resultaten. Ook zal Simson een online platform op social media creëren waar deelnemers hun opgedane ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen. Houdt u deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven van alle laatste ontwikkelingen rondom dit project!

Luctor et Emergo start in de wijk Woensel in Eindhoven bij Jongerencentrum Pitstop!

12-8-2020 – Op 17 september 2020 start het landelijke hiphop-project “Luctor et Emergo”, (ik worstel en kom boven) bij Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven. Een door rapper Simson georganiseerd project, waarbij jongeren d.m.v. rap de mogelijkheid krijgen om te werken aan hun muzikale-, maar ook sociaal-/emotionele vaardigheden.

“Rap is een eigentijds en krachtig middel om je verhaal naar buiten te brengen”, aldus Simson
(Jan-Jelte de Vries). “Naast dat de deelnemers oefenen met het op papier zetten en vervolgens uiten van hun gedachten en gevoelens, worden ze tevens uitgedaagd om een live-optreden te organiseren en te promoten. Dit proces bied een heleboel mogelijkheden om ervaring op te doen, die de deelnemers vervolgens verderop in hun leven op andere vlakken ook van pas kan komen”.

Tijdens 3 workshops worden deelnemers begeleid bij het toewerken naar een live-optreden. Deze workshops vinden plaats op donderdag 17 september, donderdag 15 oktober en donderdag 5 november. Alle workshops zijn van 19.00-21.30. Het live-optreden vindt vervolgens plaats op vrijdag 18 december.

Deelname aan het project is geheel kosteloos. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de aanmeldingslijst bij Jongerencentrum Pitstop of door een bericht te sturen naar 1 van de onderstaande social-media kanalen.

Stichting Pitstop Jongerencentrum Eindhoven heeft tot doel om jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar te helpen hun gaven en talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot personen die zich medeverantwoordelijk weten voor de maatschappij waarin ze leven.
Pitstop doet dit onder andere door een omgeving te creëren waar jongeren zich veilig voelen, waar ze gehoord worden en waar ze zichzelf kunnen zijn. We geloven in een aanpak waarbij de gezamenlijke inzet van gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en communities een grote impact hebben op de jongeren in de stad Eindhoven.

Om op de hoogte te blijven kunnen geïnteresseerden alvast de volgende socials liken/volgen:
www.facebook.com/emergohiphop | @emergohiphop en @JongerencentrumPitstop.

Simson is te volgen op de sociale media via: www.facebook.com/SimsonhiphopNL en www.instagram.com/Simsonhiphop

Website: www.simsonhiphop.nl
Website www.pitstop.nl


Kick-off Luctor et Emergo bij Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven
18-09-2020 – Gisteravond trapten we Luctor et Emergo af bij Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven. Met 16 deelnemers hebben we een hele toffe start van het project gehad! Stuk voor stuk mooie jongeren met een bijzonder verhaal te vertellen. We gaan er voor! Ook veel dank aan de lokale helden van 2koppig voor de ondersteuning!


Luctor et Emergo ook bij Don Bosco Straatvisie in Amsterdam
Ook bij Don Bosco Straatvisie start binnenkort een Luctor et Emergo project.

Don Bosco Straatvisie is een organisatie vóór en dóór jongeren tussen de 17-27 jaar. Zij willen kwetsbare (thuisloze) jongeren en jonge ouders uit Amsterdam samen brengen met leeftijdsgenoten. Zelf organiseren zij activiteiten in de stad ter ontspanning, leren zij hun ervaring in te zetten en vergroten zij hun sociale netwerk. Om hen op een speelse positieve manier te verbinden met zichzelf, met anderen en de stad. Door het samenbrengen van twee verschillende leefwerelden kunnen Amsterdammers iets voor elkaar betekenen en zich ook persoonlijk ontwikkelen.

www.donboscostraatvisie.nl


Simson bedankt de betrokken partijen die dit project mogelijk maken, waaronder:


Drie andere ondersteuners bleven liever anoniem