Projecten

URBAN ARTS

Zeven Zegels Music en de Talentstrateeg slaan de handen ineen om te investeren in Urban Arts in Nederland!

De aanvraag betreft een ontwikkeltraject voor Urban Arts talenten Guido Simonse, Joël Hormes en Lionel Mayland, waarin het talent werkt aan zijn zelfstandig makerschap. Ontwikkelstappen zijn onder andere:

1. Leren geloven in je eigen talent
2. Leren om je muziek goed te promoten
3. Leren hoe je kunt mixen en masteren
4. Leren hoe je je zang en rap op een hoger niveau kunt krijgen
5. Leren hoe je je muziekproductie op een hoger niveau kunt krijgen
6. Leren hoe je een goede videoclip kunt maken met maatschappelijke impact
7. Leren hoe je een campagne succesvol opzet ten behoeve van een sociaal maatschappelijk doel

Dit gebeurt onder begeleiding van coaches verbonden aan Zeven Zegels zoals Jack Bunga (rapper), Matheus Sales de Moura (talentcoach) en Wilbert de Goei (projectadviseur). Daarnaast krijgt het talent ondersteuning van coach Simson/Jan-Jelte de Vries (rapper en jongerenwerker) en externe experts Jan Pronk (TCC Studios) en Rianne van Dam (zangdocent).

Tijdens het ontwikkelproces deelt het talent zijn leerervaringen als rapartiest, die zijn eigen muziek kan produceren en promoten. Hiervoor zullen het talent en de coaches het traject vastleggen en communiceren middels een eindverslag. Tevens zal het talent worden geïnterviewd, wat op video wordt vastgelegd.

Het concrete resultaat van het ontwikkeltraject is een sociaal maatschappelijke campagne die wordt vormgegeven rondom de muziek van het talent, waarbij 4 videoclips leidend zijn. Het doel van de campagne is om 100.000 jongeren te bereiken met de boodschap dat ze uniek en waardevol zijn.

Het traject vindt plaats van 1 oktober 2023 tot 1 juni 2025.

Met dank aan het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer informatie: www.zevenzegels.nl en www.detalentstrateeg.nl

 

FREEDOM CREATORS

Aanstormend talent opgelet!
Ben jij tussen de 12 en 27 jaar en actief als DJ, rapper of Singer-songwriter en wil je jouw talent een flinke boost geven? In dat geval hebben we voor jou een unieke kans.

Voor 24-32 gemotiveerde jongeren bieden wij een coachtraject van 12 sessies, verzorgd door onze professionele coaches. Deze unieke kans wordt voor jou mogelijk gemaakt door Stichting De Talentstrateeg, onze geweldige coaches en de subsidie van Fonds voor Cultuurparticipatie.

Wat ga je leren?
Je leert je muzikale talent ontwikkelen
Je krijgt de kans om op te treden voor publiek en wordt in het proces hiernaar toe begeleid
Je leert op een gezonde en gebalanceerde manier je talent te ontwikkelen zonder dat dit ten koste gaat van jezelf of anderen
Je leert over de toewijding die nodig is en over grenzen stellen
Je leert hoe jij je talent kan inzetten voor anderen
Je leert door samenwerkingsopdrachten meer over het vinden van een goed “reisgezelschap” op weg als het gaat om jouw muzikale reis
Je leert je persoonlijke missie te verwoorden zodat jij met een heldere focus je muzikale talent kan inzetten

Wat gaat het je kosten?
Dit traject vraagt van jou motivatie en tijd! Het traject is gesubsidieerd en daardoor kunnen we het gratis aanbieden. Wel waarderen we het als je een gift geeft zodat we dit ook in de toekomst mogelijk kunnen maken voor anderen. Dit laatste is echter niet verplicht.

Ik zal 2 van de docenten ondersteunen bij hun gedeeltes van dit project. Dat zijn de Amsterdamse Rivelino Rigters (www.blackrockstar.com), die aan de slag is met het begeleiden van rappers in de P3 in Purmerend. Daar wordt toegewerkt naar een studio-opname, een optreden in een gesloten jeugdinstelling of gevangenis en een optreden op een regulier podium voor familie en vrienden. De andere docent die ik ondersteun is Roberto Rosso (www.robertorosso.nl), die 8 DJ`s begeleid in Harderwijk, waar o.a. ook naar een live-evenement toegewerkt wordt.

 

Andere docenten die meewerken zijn:
Noanna (www.noanna.nl)
Kira Dekker
Marieke Sleurink (www.mariekesleurink.nl)

Met dank aan het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer informatie: www.freedomcreators.nl en www.detalentstrateeg.nl

 

LUCTOR ET EMERGO

Korte samenvatting
Simson, hij stond in het voorprogramma van Ali B en bereikt jaarlijks een paar duizend jongeren met zijn krachtige straatpoëzie. Hiphop is de muziekstijl die hij hanteert om jongeren na te laten denken over het leven. Nu is zijn verlangen om op diverse plaatsen in Nederland, met jongeren uit jongerencentra en scholen, een gezamenlijk project neer te zetten. Hij wil deze jongeren een positieve ervaring meegeven door hen te stimuleren om met hun talenten aan de slag te gaan. Deze ervaring zal hun perspectief positief beïnvloeden en hoop geven voor de toekomst. Luctor et Emergo wordt mogelijk gemaakt dankzij de subsidies van diverse Fondsen en kan om die reden kostenloos worden aangeboden aan geïnteresseerde jongerencentra en scholen. Dit project is ook zeer geschikt als aanvulling op reeds lopende Hiphop-/muziek-/Nederlandse taal-projecten binnen jongerencentra en scholen.

 

Luctor et emergo
‘Straatpoëzie voor jongeren die worstelen met problemen in hun leven.’ Met die missie voor ogen is Jan-Jelte de Vries (Artiestennaam: Simson) aan de slag gegaan om jongeren een positief perspectief te bieden. Na een eigen worsteling is hij nu iemand die zijn luisteraars openhartig meeneemt in een reis langs emoties en gedachten. Hiphop is zijn uitingsvorm.

 

Doel project
Het doel van het project “Luctor et Emergo” is om door middel van een “Luctor et Emergo – Hiphop Traject” jongeren een creatieve shift te laten maken van een eventueel slachtoffer die worstelt met het leven naar een persoon die zijn worsteling erkent, deze benoemd door het uiten van gevoelens en vervolgens positieve kennis, vaardigheden en ervaringen opdoet door zich ondernemend op te stellen.
Als jongeren hun eigen ondernemingskracht ontdekken en deze positief weten in te zetten is er veel gewonnen en kunnen zij de kracht vinden om boven hun problemen uit te komen. Het stimuleren van ondernemerschap wordt binnen dit project vormgegeven door het maken van raps en indien gewenst het organiseren van een gezamenlijk concert. Simson geloofd dat de jongeren die deze shift maken en ontdekken hoe zij hun talenten positief in kunnen zetten, vervolgens een voorbeeld zullen zijn voor anderen waardoor er een sneeuwbaleffect ontstaat.

 

 

Doelgroep
In het algemeen ligt de focus op jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die van hiphop houden. Hier kunnen 2 sub-categorieën in gemaakt worden:
1. Simson wil jongeren bereiken die worstelen in het leven, geen richting hebben en uit dreigen te vallen. Juist voor deze jongeren heeft hij een hart. Deze groep van ‘dropouts’ bedraagt ongeveer 5% van de jongerenpopulatie en is regelmatig betrokken bij een jongerencentrum.
2. Jongeren die als rapper aan de slag willen. Simson wil hen uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen voor de invloed die zij middels hun teksten uitoefenen. Niet moralistisch of betuttelend maar uitdagend omdat het zoveel mooier is om je talenten in te zetten voor iets goeds.

Daarnaast is dit project ook voor scholen zeer geschikt om aan volledige klassen van VMBO tot Gymnasium aan te bieden. Het op een andere manier aan een product werken dan de leerlingen wellicht gewend zijn haalt hen uit hun comfortzone, waardoor andere processen in de klas ontstaan dan tijdens een “gewone” les. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen worden de lessen aangepast op hun leerbehoeften. Daarnaast heeft Simson ook ervaring met gemengde klassen en is hij in staat om on the spot op de individuele leerlingen in te spelen. Regelmatig krijgt hij terug van leerlingen die van zichzelf niet direct iets met hiphop hebben, dat zij de workshops leuker vonden dan van te voren verwacht.

 

 

Projectplan
Het ‘Luctor et Emergo – Hiphop Traject voor jongeren’ is een traject van 3 dagdelen.
Elk deel heeft een tijdsspanne van 3-4 uur. Tussen de dagdelen moet zo`n 3-4 weken tijd zitten. Van begin tot eind duurt een traject maximaal 2 tot 3 maanden. Een uitgebreid projectplan met alle praktische details kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@simsonhiphop.nl
Als toevoeging aan het programma wil Simson samen met de jongeren kijken of ze een lokale rapper, die goed bekend staat, kunnen uitnodigen voor een afsluitend optreden met de deelnemers. Zo staat deze “lokale held” op de avond ook op het podium als een voorbeeld voor de deelnemers en geeft dit tevens meer kans op een grotere publieksopkomst. Ook biedt dit weer netwerkmogelijkheden voor zowel het jongerencentrum/ de school, als de deelnemers van het project.

 

Op maat gemaakt traject
Natuurlijk kan een ‘Luctor et Emergo – Hiphop Traject voor jongeren’ helemaal op maat gemaakt worden. In de meest uitgeklede vorm kan dit als eenmalige workshop van 3,5 uur. Voorkeur blijft echter wel uitgaan naar een traject van 3 dagdelen.

 

Wensen betreffende afnemers
Uiteraard werkt elk jongerencentrum en elke school vanuit een eigen missie en visie en onderhoud van daar uit contact met hun doelgroep/leerlingen. Om die reden wordt dan ook benadrukt dat dit project in nauw overleg met de betreffende jongerencentra en scholen wordt uitgevoerd en Simson open staat voor specifieke input van de betreffende organisatie.

 

Interesse in afname van Luctor et Emergo?
Heeft uw organisatie interesse in het afnemen van Luctor et Emergo? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op via info@simsonhiphop.nl. Simson kijkt graag met u naar de mogelijkheden in uw regio.

 

Resultaten Luctor et Emergo
Simson zal actief zijn met het in video, foto en tekst weergeven van het verloop van Luctor et Emergo en de behaalde resultaten. Ook zal Simson een online platform op social media creëren waar deelnemers hun opgedane ervaringen en kennis met elkaar kunnen delen. Houdt u deze pagina dus in de gaten om op de hoogte te blijven van alle laatste ontwikkelingen rondom dit project!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luctor et Emergo start in de wijk Woensel in Eindhoven bij Jongerencentrum Pitstop!

 

 

12-8-2020 – Op 17 september 2020 start het landelijke hiphop-project “Luctor et Emergo”, (ik worstel en kom boven) bij Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven. Een door rapper Simson georganiseerd project, waarbij jongeren d.m.v. rap de mogelijkheid krijgen om te werken aan hun muzikale-, maar ook sociaal-/emotionele vaardigheden.

“Rap is een eigentijds en krachtig middel om je verhaal naar buiten te brengen”, aldus Simson
(Jan-Jelte de Vries). “Naast dat de deelnemers oefenen met het op papier zetten en vervolgens uiten van hun gedachten en gevoelens, worden ze tevens uitgedaagd om een live-optreden te organiseren en te promoten. Dit proces bied een heleboel mogelijkheden om ervaring op te doen, die de deelnemers vervolgens verderop in hun leven op andere vlakken ook van pas kan komen”.

Tijdens 3 workshops worden deelnemers begeleid bij het toewerken naar een live-optreden. Deze workshops vinden plaats op donderdag 17 september, donderdag 15 oktober en donderdag 5 november. Alle workshops zijn van 19.00-21.30. Het live-optreden vindt vervolgens plaats op vrijdag 18 december.

Deelname aan het project is geheel kosteloos. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de aanmeldingslijst bij Jongerencentrum Pitstop of door een bericht te sturen naar 1 van de onderstaande social-media kanalen.

Stichting Pitstop Jongerencentrum Eindhoven heeft tot doel om jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar te helpen hun gaven en talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot personen die zich medeverantwoordelijk weten voor de maatschappij waarin ze leven.
Pitstop doet dit onder andere door een omgeving te creëren waar jongeren zich veilig voelen, waar ze gehoord worden en waar ze zichzelf kunnen zijn. We geloven in een aanpak waarbij de gezamenlijke inzet van gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en communities een grote impact hebben op de jongeren in de stad Eindhoven.

Om op de hoogte te blijven kunnen geïnteresseerden alvast de volgende socials liken/volgen:
www.facebook.com/emergohiphop | @emergohiphop en @JongerencentrumPitstop.

Simson is te volgen op de sociale media via: www.facebook.com/SimsonhiphopNL en www.instagram.com/Simsonhiphop

Website: www.simsonhiphop.nl
Website www.pitstop.nl

 

Kick-off Luctor et Emergo bij Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven
18-09-2020 – Gisteravond trapten we Luctor et Emergo af bij Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven. Met 16 deelnemers hebben we een hele toffe start van het project gehad! Stuk voor stuk mooie jongeren met een bijzonder verhaal te vertellen. We gaan er voor! Ook veel dank aan de lokale helden van 2koppig voor de ondersteuning!

 

 

2e avond van Luctor et Emergo bij Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven
Donderdag 15 oktober was de 2e avond van Luctor et Emergo bij Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven. Veel dank aan Helpgoed B.V. voor de gave foto`s!

Liveshow Jongerencentrum Pitstop
20/04/2021 – Komende vrijdag sluiten we het project bij Jongerencentrum Pitstop in Eindhoven spetterend af met deze liveshow!

 

 

Afsluitende liveshow bij Jongerencentrum Pitstop
05/05/2021 – Vrijdag 23 april was de afsluitende liveshow van het project bij Jongerencentrum Pitstop. Heel tof dat een deel van de deelnemers ondanks de lockdowns toch hun liedjes nog konden performen voor deze livestream! Met dank aan Helpgoed B.V. voor het filmen en fotograferen van de avond.

Luctor et Emergo ook bij Don Bosco Straatvisie in Amsterdam
Ook bij Don Bosco Straatvisie start binnenkort een Luctor et Emergo project.

 

Don Bosco Straatvisie is een organisatie vóór en dóór jongeren tussen de 17-27 jaar. Zij willen kwetsbare (thuisloze) jongeren en jonge ouders uit Amsterdam samen brengen met leeftijdsgenoten. Zelf organiseren zij activiteiten in de stad ter ontspanning, leren zij hun ervaring in te zetten en vergroten zij hun sociale netwerk. Om hen op een speelse positieve manier te verbinden met zichzelf, met anderen en de stad. Door het samenbrengen van twee verschillende leefwerelden kunnen Amsterdammers iets voor elkaar betekenen en zich ook persoonlijk ontwikkelen.

www.donboscostraatvisie.nl

 

Luctor et Emergo bij Don Bosco Straatvisie in Amsterdam van start
01/10/2020 – Gisteravond ging Luctor et Emergo van start bij Don Bosco Straatvisie in Amsterdam. Met 5 deelnemers is er een mooie start gemaakt en wordt er de komende tijd aan de slag gegaan om toe te werken naar een mooie liveshow. Wat een indrukwekkende verhalen en teksten zijn er al voorbijgekomen!

 

 

26/10/2020 – Vorige week woensdag was de 2e workshop bij Don Bosco Straatvisie in Amsterdam. Er is hard geschreven en geoefend en er was ook genoeg lol. We hebben daarnaast met elkaar gesproken en nagedacht over de effecten van onze houding op ons leven. Met dank aan C.V. Helpgoed voor de mooie foto`s!

 

 

Afsluitende live-performance bij Don Bosco Straatvisie
24/11/2020 – Gisteravond hadden we een super toffe afsluiting van Luctor et Emergo bij Don Bosco Straatvisie in Amsterdam! Via een livestream performden de deelnemers hun eigen track tijdens deze showcase. Wat een toppers! Met dank aan Helpgoed B.V. voor het verzorgen van de professionele stream. Don Bosco en deelnemers, we gaan jullie missen!

 

 

Luctor et Emergo bij het Tienercollege in Emmeloord van start
19/10/2020 – Op woensdag 28 oktober gaat Luctor et Emergo van start bij het Tienercollege in Emmeloord. Dit project wordt door de school afgenomen voor 1 volledige schoolklas en zowel de workshops als de live-show vinden intern plaats.

De visie van het Tienercollege:
“Ons motto is: “Ontdek de wereld, begin bij jezelf.”
We zijn een school en scholen hebben een belangrijke taak. We bereiden leerlingen – jij bijvoorbeeld! – zo goed mogelijk voor op hun toekomst. In jouw toekomst ga jij ‘iets’ doen in de samenleving, als burger èn als werknemer of misschien wel ondernemer. Wat dat is, bepaal jij zelf.

Wij vinden het niet alleen heel belangrijk, maar ook heel leuk om jou zo goed mogelijk hierop voor te bereiden. We willen je van alles over de wereld leren. Over vakken, over technologie, over culturen, over de economie, over hoe mensen denken en wat ze geloven… noem maar op. Tegelijkertijd willen we je zo veel mogelijk leren over jezelf. Hoe beter jij snapt wie jij bent, wat je wilt, en wat voor jou de beste manier is om te leren, hoe succesvoller je wordt!

Op het Tienercollege hebben we meer tijd om jou persoonlijke aandacht te geven. En heb jij meer kans om zelf mee te denken over waarover jij wilt leren, en op welke manier. Je leert initiatief nemen en dat komt je je hele leven van pas!”

Meer informatie over de school is te vinden op https://www.tienercollegenop.nl/

 

Kick-off van Luctor et Emergo bij het Tienercollege in Emmeloord!
29/10/2020 – Gistermorgen startte Luctor et Emergo bij het Tienercollege in Emmeloord. Vanwege de huidige Corona-situatie moest de workshop via livestream worden gedaan. We hebben er toch wat moois van gemaakt en deze 22 leerlingen hebben hard gewerkt!

 

Videorecording liveshow Tienercollege in Emmeloord
13/04/2021 – Woensdag 28 april gaan de leerlingen van het Tienercollege in Emmeloord hun liedjes live performen voor een officiële video-opname!

 

 

Luctor et Emergo bij CBS de Lichtboei in Emmeloord van start
8/2/2021 – Komende vrijdag starten we bij CBS de Lichtboei in Emmeloord! Vanwege de huidige omstandigheden zal het project via livestream worden uitgevoerd. Met groep 8 gaan we knallen de komende maanden!

 

 

Dagdeel 1 bij CBS de Lichtboei een succes
23/2/2021 – Vrijdag 12 februari vond het eerste dagdeel van Luctor et Emergo bij CBS de Lichtboei in Emmeloord plaats. De klas heeft hard gewerkt en is goed op dreef!

 

 

Tussen de dagdelen van Luctor et Emergo worden er door de school extra lessen aan de leerlingen aangeboden om verder te werken aan hun liedjes:

 

 

Videorecording liveshow CBS de Lichtboei
07/04/2021 – Donderdag 22 april nemen we de liveshow bij CBS de Lichtboei op:

 

Tijdens de generale repetitie op 09/04 is er nog hard geoefend voor het optreden:

 

Liveshow CBS de Lichtboei een succes!
26/04/2021 – Afgelopen donderdag was de afsluitende liveshow bij CBS de Lichtboei in Emmeloord. Wat hebben deze leerlingen een toffe prestatie neergezet! Groep 8, heel erg bedankt voor jullie inzet en hopelijk tot een volgende keer!

 

Luctor et Emergo van start in Zwolle
01/04/2021 – Komende dinsdag start de eerste editie van Parradox in Zwolle! Een samenwerking tussen o.a. Rosalie Anne, Travers Welzijn, Beatbox Zwolle, Jongerencentrum Level Z, Jongerencentrum reZet en Luctor et Emergo. Een project waarbij we met jongeren in gesprek gaan over hun online- en offline identiteit en de invloed van social media hierop. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met het maken en performen van raps over dit thema. Zin in!

 

Kick-off Luctor et Emergo bij Jongerencentrum Level-Z in Zwolle
07/04/2021 – Gister was de kick-off van Luctor et Emergo bij Jongerencentrum Level-Z in Zwolle! Met 15 deelnemers hebben we een hele toffe start gemaakt en nagedacht over het thema online-/offline identiteit.

Foto`s: Yan Kei Lo en Jan-Jelte de Vries

 

Kleine terugblik op de 2e avond bij Level-Z in Zwolle
Op dinsdagavond 4 mei vond de 2e avond van Luctor et Emergo plaats bij Jongerencentrum Level-Z van Travers Welzijn in Zwolle. Tijdens deze avond werden als afsluiter live de gemaakte raps vanaf het podium gepresenteerd.

Foto`s: Yan Kei Lo

 

Luctor et Emergo komende dinsdag ook van start bij Jongerencentrum reZet in Zwolle
16/04/2021 – Komende dinsdagavond starten we ook bij Jongerencentrum reZet in Zwolle!

 

Kick-off Luctor et Emergo bij Jongerencentrum reZet in Zwolle
21/04/2021 – Gisteravond gingen we met 15 deelnemers van start bij Jongerencentrum reZet in Zwolle!

 

 

Locatie Wijkcentrum Holtenbroek toegevoegd aan project Travers Welzijn in Zwolle
21/06/2021 – Morgenavond en volgende week dinsdag vinden de 5e en 6e uitvoering van het project bij Travers Welzijn in Zwolle plaats. Deze keer bij locatie Wijkcentrum Holtenbroek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luctor et Emergo van start bij het Maris College Bohemen in den Haag
07/05/2021 – Komende week starten er 2 projecten bij het Maris College Bohemen in den Haag.

 

 

Dagdeel 1 van Luctor et Emergo bij het Maris College Bohemen in den Haag
12/05/2021 – Gistermorgen startte het eerste project bij het Maris College Bohemen in den Haag! Met 10 leerlingen is er een mooie start gemaakt en gaan we toewerken naar een officiële studio-opname bij Popradar den Haag.

 

 

Dagdeel 2 van Luctor et Emergo bij het Maris College Bohemen in den Haag
26/05/2021 – Gister vond het tweede dagdeel plaats bij het Maris College Bohemen. De leerlingen hebben hard gewerkt om hun cyphertrack af te maken en over twee weken gaan we naar Popradar om de studio-opname te doen!

 

Dagdeel 4 van Luctor et Emergo bij het Maris College Bohemen in den Haag
11/06/2021 – Kleine recap van het 4e dagdeel bij het Maris College Bohemen in den Haag afgelopen woensdag:

 

Quotes uit de raps van het Maris College Bohemen

 

Eerste opnamesessie Maris College Bohemen bij Popradar
23/06/2021 – Gistermorgen hebben we bij Popradar den Haag de eerste track opgenomen met leerlingen van het Maris College Bohemen. De jongens hebben het super gedaan! Binnenkort komt het nummer online.

 

Tweede opnamesessie Maris College Bohemen bij Popradar
25/06/2021 – Vanmorgen hebben we bij Popradar den Haag de tweede track opgenomen met de kids van het Maris College Bohemen. Ook deze groep heeft weer iets heel tofs neergezet! We hebben heel veel zin om het liedje aan jullie te laten horen

 

Luctor et Emergo van start bij Baptistengemeente Amersfoort
22/09/2021 – Op 17 oktober gaat Luctor et Emergo van start bij de Baptistengemeente in Amersfoort. Meer informatie over de gemeente is te vinden op www.baptisten-amersfoort.nl

 

Eerste avond bij de Baptistengemeente in Amersfoort
18/10/2021 – Gisteravond hebben we met 12 jongeren een mooie start gehad bij de Baptistengemeente in Amersfoort!

 

Tweede avond bij de Baptistengemeente Amersfoort
15/11/2021 – Gister was de tweede avond bij de Baptistengemeente in Amersfoort! We hebben de raps afgemaakt, een schema voor het liedje gemaakt en natuurlijk gerepeteerd voor de live-show.

 

Afsluitende avond Baptistengemeente Amersfoort
6/12/2021 – Komende zondag sluiten we het project bij Baptistengemeente Amersfoort af met een toffe avond in besloten kring, inclusief een gast optreden van Missa uit Amersfoort!

13/12/2021 – Gisteravond hebben we het project bij Baptistengemeente Amersfoort afgesloten met een toffe liveshow!

 

Luctor et Emergo van start bij Jongerencentrum the Mall in Deventer
14/10/2021 – Op 9 november gaat Luctor et Emergo van start bij Jongerencentrum the Mall in Deventer. Meer informatie over het Jongerencentrum is te vinden op https://themalldeventer.yfc.nl/

 

Eerste avond bij the Mall in Deventer
18/11/2021 – Afgelopen dinsdagavond zijn we gestart bij Jongerencentrum the Mall in Deventer. Het was tof!

 

Tweede avond bij Jongerencentrum the Mall in Deventer
24/11/2021 – Gisteren is er weer hard gewerkt tijdens de tweede avond bij the Mall in Deventer!

 

Derde avond bij Jongerencentrum the Mall in Deventer
8/12/2021 – Gisteravond is er hard gerepeteerd voor het optreden van volgende week bij the Mall in Deventer!

 

Afsluitende liveshow bij Jongerencentrum the Mall in Deventer
10/01/2022 – Donderdagavond 16 december was de spetterende liveshow bij Jongerencentrum the Mall in Deventer. Wat een toffe afsluiter van al weer het 10e Luctor et Emergo project!

 

11e en laatste Luctor et Emergo project bij de Levend Water Gemeente in Emmeloord
9/2/2022 – Komende zaterdag start het 11e en laatste Luctor et Emergo project bij de Levend Water Gemeente in Emmeloord. We gaan er een mooi afsluitend project van maken met elkaar!

Kijk voor meer informatie over deze gemeente op www.levendwater-emmeloord.nl

 

Kick-off van het project bij de Levend Water Gemeente in Emmeloord
14/02/2022 – Afgelopen zaterdag was de eerste avond van het project bij Levend Water in Emmeloord. Met 6 jongeren en 3 jeugdleiders hebben we een mooie kick-off gehad!

 

Afsluitende liveshow bij de Levend Water Gemeente in Emmeloord
28/02/2022 – Volgende week zaterdag sluiten we Luctor et Emergo af met een spetterende liveshow bij de Levend Water Gemeente in Emmeloord!

 

Afsluiting Luctor et Emergo
15/03/2022 – Afgelopen zaterdag was de gave afsluiting van Luctor et Emergo bij de Levend Water Gemeente in Emmeloord. Met 9 deelnemers hebben we dit 11e en laatste project heel mooi afgesloten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simson bedankt de betrokken partijen die dit project mogelijk hebben gemaakt, waaronder:

 

Drie andere ondersteuners bleven liever anoniem